sản phẩm dịch vụ

Chia sẻ lên:
Công Ty TNHH Sản Xuất Đồng Tân hoạt động trong các lĩnh vực:

► Thu gom, xử lý rác thải công nghiệp, sinh hoạt, rác thải nguy hại
► Thu mua phế liệu: Đồng, nhôm, sắt, nhựa, nilon, phôi tiện,..
► Thu mua vải: Vải vụn, vải cây, vải tồn kho
► Thu mua thanh lý thiết bị máy móc cũ
CAM KẾT:
✔ Thu mua giá cao, không ngại xa, không ngại số lượng lớn
✔ Kết hợp thu mua phế liệu & Xử lý rác thải tận nơi nhanh chóng
✔ Xử lý an toàn, phân loại triệt để.