sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Bùi Công Lạc
Điện thoại - 0987 062 079

Xử lý, thu gom rác thải

Xử lý rác thải
Xử lý rác thải
Xử lý rác thải
Xử lý rác thải
Xử lý rác thải
Xử lý rác thải
Xử lý rác thải
Xử lý rác thải
Xử lý rác thải
Xử lý rác thải
Xử lý rác thải
Xử lý rác thải

Thu mua phế liệu

Thu mua phế liệu đồng
Thu mua phế liệu đồng
Thu mua phế liệu kim loại
Thu mua phế liệu kim loại
Thu mua phế liệu nhôm
Thu mua phế liệu nhôm
Thu mua phế liệu vải cây
Thu mua phế liệu vải cây
Thu mua phế liệu vải vụn
Thu mua phế liệu vải vụn
Thu mua phế liệu sắt
Thu mua phế liệu sắt